top of page

Brainspotting

F18933B5-C3CC-4755-BD7F-2A48C663BC2C.jpg

Jak działa terapia Brainspotting?

BRAINSPOTTING jest metodą terapii, która sięga do głębokich struktur mózgu, aby dotrzeć do źródeł przeżytej przez Pacjenta traumy. Dzięki wykorzystaniu najnowszych zdobyczy neuronauki, możliwe jest przywrócenie mu stanu psychofizycznej równowagi.

Podstawą terapii Brainspotting jest głębokie dostrojenie terapeuty z klientem. Terapeuta, poprzez swoją uważną obecność, tworzy przestrzeń do bezpiecznej pracy z odtwarzaną podczas sesji traumą.

Prowadzący terapię, pracuje z użyciem wskaźnika, na którym pacjent fiksuje swój wzrok. To wywołuje u niego hipnotyczną reakcję oraz żywe odczucia emocjonalne i somatyczne.

 

Czego można doświadczyć podczas terapii Brainspotting?

Pacjenci opisują sesje jako długą podróż do wewnętrznej części siebie, gdzie są w stanie uchwycić swój problem i cierpienie przechowywane tam od dłuższego czasu.

 

BRAINSPOTTING POWODUJE:

  • zlokalizowanie, przetworzenie i uwolnienie pamięci od przykrych doświadczeń

  • głęboką relaksację, mimo początkowego skupienia uwagi na bolesnych wspomnieniach

  • rozwój elastyczności psycho-somato-emocjonalnej

  • reaktywowanie odpornościowych zasobów klienta

Sesja trwa 60 min.

bottom of page