top of page

Mediacje rodzinne

MEDIACJE RODZINNE

MEDIACJE PARTNERSKIE

MEDIACJE MAŁŻEŃSKIE

MEDIACJE PRZEDMAŁŻEŃSKIE

PPROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY

Jeżeli twoja rodzina przeżywa trudności...

Jeżeli nie potrafisz porozumieć się ze swoim partnerem, a wasz konflikt eskaluje...

Jeśli między wami brakuje rozmów, trwacie w zranieniu, złości czy urazie...

Jeżeli w spór zaangażowane są dzieci i mimo woli uczestniczą w wyładowaniu emocji rodziców...

IMG_8405.jpeg
IMG_8395.jpeg

Zachęcamy do skorzystania z funkcji mediatora, który bezstronnie spojrzy na problem i zbuduje przestrzeń, w której uda się wypracować porozumienie bez przemocy. Mediacje rodzinne znacznie skracają proces dochodzenia do porozumienia, dają skonfliktowanym stronom możliwość wypowiedzenia się i argumentowania swoich intencji i motywacji oraz w znaczącej części kończą się porozumieniem stron.

 

Familok - pracownia psychologiczna oferuje pomoc mediatora rodzinnego w sytuacji:

  • około-rozwodowej

  • ustalenia kontaktu z dzieckiem

  • problemów rodzicielskich

  • finansowych

bottom of page