top of page

Misja FAMILOK

lalki-nowe-pasek.jpg

Misja FAMILOK


„Pojęcie misja pochodzi od łacińskiego czasownika mittere – »posyłać«. Oznacza on posłanie kogoś (jednego lub całej grupy) do wykonania konkretnego zadania. Misja może być określeniem posłanej osoby, celu, miejsca, charakteru lub efektu posłania”.
Istnieją misje wojskowe, dyplomatyczne, religijne czy charytatywne, teraz przyszedł czas na misję FAMILOK.

Czym jest Misja FAMILOK?
Jest mieszanką tego wszystkiego co wymienił powyżej, cytowany Marcin Wrzos; osób, miejsca, charakteru i efektu.
Zaczynając od początku, czyli od określenia osoby lub raczej osób dla których przeznaczona jest misja FAMILOK. Dla każdego poszukującego sensu istnienia, po trudnych, traumatycznych przejściach, w kryzysie zawodowym, relacyjnym, okołorozwodowym, religijnym, po stracie bliskiej osoby, mierzącego się z poczuciem osamotnienia, odrębności, braku przynależności, sprawczości, satysfakcji, szczęścia.


Miejscem spotkań jest FAMILOK – pracownia psychologiczna, co określa także jej charakter, bo choć nie będzie miejscem terapii, będzie miała charakter terapeutyczno-rozwojowy.


Podstawowym sposobem funkcjonowania misji FAMILOK, będzie spotkanie – indywidualne i grupowe. W każdy piątek w godzinach od 10 do 12 będzie czekał na was w pracowni terapeuta – psycholog lub mediator (prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne).

Trzy razy w miesiącu, w godzinach wieczornych odbywać się będą spotkania grupowe.

 • Grupa wsparcia dla osób trwających lub wychodzących z relacji z osobą o cechach narcystycznych
  Daty spotkań: 10.02  24.03  21.04  12.05  23.06
  Prowadzące:
  Dominika Madaj – Solberg: psycholog, psychotraumatolog, terapeuta ustawień systemowych, skupiona na pracy z traumą rozwojową- prenatalną, perinatalną, wczesnodziecięcą i jej wpływem na budowanie relacji w życiu dorosłym, szczególnie zainteresowana międzypokoleniowym przekazem traumy.
  Małgorzata Kosińska: psycholog, skupiający swoją pracę wokół zagadnień rodzic – dziecko, zagadnień okołoporodowych oraz bieżącym wsparciu nastolatków oraz osób dorosłych
   

 • Grupa wsparcia dla osób lub par w kryzysie samotności
  „Zdolność do budowania silnych i zdrowych związków partnerskich i rodzinnych wyprowadza nas z dzieciństwa w świat dorosłych. Powodzenie i rozwój w świecie par, rodziny, spraw zawodowych i społecznych zależy w istotny sposób od naszej zdolności wyrażania się i przeżywania, rozpoznawania i akceptacji siebie oraz partnera. Tej zdolności otwartego dialogu możemy się nauczyć” Otto Brink
  Dla kogo ta grupa?
  - kiedy jestem w długoletnim związku i czuje się samotny/ samotna
  - kiedy właśnie zakończyłam/ zakończyłem długoletni związek
  - kiedy nie potrafię wejść lub utrzymać relacji partnerskiej
  Daty spotkań: 31.03  28.04  5.05  2.06
  Prowadzący:
  Jarosław Wieczorek: mediator rodzinny, prowadzący mediacje rodzinne i partnerskie i przedmałżeńskie, wyznaje zasadę, że mediować można przed, w trakcie i po, czyli jak można rozmawiać o tym, czego pragniemy w związku, jak go zaplanować lub jak go pożegnać
  Dominika Madaj – Solberg: psycholog, psychotraumatolog, terapeuta ustawień systemowych, skupiona na pracy z traumą rozwojową- prenatalną, perinatalną, wczesno-dziecięcą i jej wpływem na budowanie relacji w życiu dorosłym, szczególnie zainteresowana międzypokoleniowym przekazem traumy.
  Jarek i Dominika prywatnie są parą.
   

 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci wymagających szczególnej uwagi
  „Serce rodzica musi dotrzeć tam, gdzie od dawna już jest serce dziecka.” B. Hellinger
  Dla kogo ta grupa?
  - kiedy trudno ci zrozumieć zachowanie dziecka
  - kiedy trudno jest wytrwać w rodzicielstwie opartym na bliskości oraz szacunku do dziecka
  - kiedy rodzina znajduje się w trudnym okresie – rozwód, choroba
  - kiedy rodzice różnią się sposobem podejścia do dziecka i to wywołuje konflikty
  - kiedy rodzina składa się z kilku warstw (rodziny patchworkowe)
  Daty spotkań: 10.03  7.04  26.05  30.06
  Prowadzący:
  Małgorzata Kosińska: psycholog, skupiający swoją pracę wokół zagadnień rodzic – dziecko, zagadnień okołoporodowych oraz bieżącym wsparciu nastolatków oraz osób dorosłych. Prywatnie mama dwójki aktywnych dzieci w tym jednym wysoko wrażliwym.
  Jarosław Wieczorek: mediator rodzinny, prowadzący mediacje partnerskie i rodzinne, również w rodzinach patchworkowych. Prywatnie tata czwórki dzieci, w tym jednego ze szczególnymi potrzebami.

Spotkania grup odbywają się raz w miesiącu.

Zapisy do grupy poprzez email: kontakt@familok.site


Inspiracją do powołania misji FAMILOK jest silne, wewnętrzne przekonanie, że wielu z nas bardziej niż terapii potrzebuje poczucia przynależności, że domem dla człowieka jest drugi człowiek. Najbardziej brakuje tego domu w rodzinach, związkach, bliskich relacjach, tam najtrudniej jest nam przyznać, że coś mi nie wyszło, gdzieś zawiodłem, nie dałem rady, przeoczyłem.


Jest taki ponadczasowy film MISJA z piękną muzyką Enjo Moriccone. Poza konkretną misją jezuicką, która pomaga, jest tam jeszcze inna misja, pokazująca jak osobista tragedia może wyciągnąć z nas najlepsze cechy. To tylko potwierdza zależność, w którą głęboko wierzę, że tam, gdzie są nasze największe traumy, tam są też nasze największe zasoby. A sposobem na ich uwolnienie jest rozmowa, dialog i oczy innej osoby, które nie przestają być ciekawe tej opowieści. Wtedy rodzi się bliskość, która jest odpowiedzią na samotność i jest nam do życia absolutnie niezbędna.

Odpłatność za udział w grupie będzie miała charakter symboliczny – 50 zł za pojedyncze
spotkanie. 

ZAPRASZAMY do gościnnego FAMILOKA.

bottom of page