top of page

Terapia traumy

Czym jest terapia traumy?

Terapia traumy skierowana jest do osób, które przeżyły bolesne, traumatyczne doświadczenia i mają trudność w wyrażeniu cierpienia, które im towarzyszy.

Terapia ma na celu odtworzenie, przepracowanie i zintegrowanie traumatycznego zdarzenia w bezpiecznych warunkach. Ważnym aspektem terapii jest proces mentalizacji, który umożliwia poradzenie sobie z zalewającymi emocjami i naukę samoregulacji. Aby było to możliwe, stosujemy najnowsze zdobycze neuronauki, angażujące ciało i uruchamiając głębokie procesy podkorowe w mózgu.

W terapii traumy kluczowa jest jednak relacja terapeutyczna, która pozwala pacjentowi zbudować most pomiędzy własnymi bolesnymi wspomnieniami z przeszłości, a umiejętnością budowy bezpiecznych relacji, rozwiązaniem wewnętrznych ograniczeń i zwiększeniu własnego potencjału.

Co nas nie zabije, to nas wzmocni” - powtarzamy często w obliczu nieszczęść, powodujących w naszym życiu większe lub mniejsze trzęsienie ziemi. Nagle stare sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami już nie działają, a po nowe jeszcze nie umiemy sięgnąć.

Czy dam radę? Dlaczego mnie to spotkało? Co zrobiłem nie tak? Może mogłem tego uniknąć? Te myśli, pojawiające się jak bumerang, uderzają w najczulsze punkty tego, kim jestem. Czy wszystkie trudne wydarzenia wzmacniają? Gdybym zapytała cię teraz o moment w życiu, kiedy mierzyłeś się z największą stratą? Może była to śmierć bliskiej osoby, informacja o poważnej diagnozie, wypadek, napaść, przemoc? A może trudno ci wskazać ten jeden moment, a trauma była rozciągnięta w czasie, dotyczyła zaniedbania i krzywdzenia (porzucenia, uzależnienia, wykorzystania) ze strony bliskich - tych, którzy mieli cię chronić, uczyć, pokazywać świat i dawać bezpieczeństwo.

EF227EE0-2C84-4E47-8EAA-4C75896AEC3E.jpe
portret-02.jpg

 Trauma relacyjna

Najczęstszą przyczyną traumy są zaniedbania lub nadużycia emocjonalne doznane we wczesnym dzieciństwie. Dzieci, które od najmłodszych lat doświadczyły wielorakich relacyjnych zdarzeń traumatycznych są ofiarami traumy relacyjnej.

Jej skutki, mają dalekosiężne konsekwencje dla rozwoju dziecka, szczególnie we wczesnym jego stadium. 

Do traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa zalicza się:

  • Długotrwałą przemoc fizyczną i psychiczną

  • Uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoaktywnych dotyczące osób znaczących w rodzinie

  • Molestowanie seksualne

  • Chorobę psychiczną / depresję / tendencje samobójcze dotyczące osób znaczących w rodzinie

  • Brak rodziców lub rodzice odcięci emocjonalnie

  • Śmierć lub odejście jednego z rodziców

Osoby, które tego doświadczyły, niejednokrotnie borykają się z poczuciem wstydu dotyczącego sytuacji traumatycznych, swojej bezradności wobec nich, mają poczucie, że nikt i nic nie potrafi im pomóc. Warto jednak zmierzyć się z demonami przeszłości i zbudować most do przyszłości wolnej od wyczekiwania na niebezpieczeństwo. To co było nie do udźwignięcia kiedyś, może być możliwe dzięki nowym sposobom chronienia siebie.

Dlaczego tak ważna jest terapia traumy?

W pracy z traumą wykorzystuję metody, które poprzez uzyskanie dostępu do urazowych wspomnień i odtworzenia ich w bezpiecznych warunkach powodują redukcję lub usunięcie objawów na dwóch poziomach - tym poznawczym, gdzie pracujemy nad zmianą destrukcyjnych przekonań oraz neurofizjologicznym, gdzie następuje przetworzenie informacji i rekonsolidacja pamięci.

W mojej pracy z traumą stosuję przede wszystkim terapię odwrażliwiania za pomocą ruchów gałek ocznych (EMDR), terapię fiksacji wzrokowej (BRAINSPOTTING), ekspozycyjną terapię narracyjną, narracyjną terapię więzi (w odniesieniu do par), procedurę przetwarzania poznawczego i procedurę przedłużonej ekspozycji.

Formę terapii dostosowuję indywidualnie w zależności od potrzeb i zgłaszanych trudności. Ważnym czynnikiem wspierającym znacznie osiągnięcie dobrostanu jest to, czy mamy z kim podzielić się swoimi odczuciami, myślami, czy emocjami, czyli tak zwane wsparcie społeczne. Większe szanse na poradzenie sobie z traumą mają osoby o wysokim poczuciu sensu życia, niebagatelną rolę może tu odegrać praktykowanie wiary lub głębokiego życia duchowego, sprzyjającego potraumatycznemu wzrostowi.

D61893AC-90C4-4B44-9BAC-F2BA371847B1_edited.jpg
bottom of page