top of page

EMDR

Jak działa terapia EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) jest formą terapii poprzez odwrażliwianie i przetwarzanie za pomocą ruchu gałek ocznych. EMDR jest rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia i Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, jako jedna z dwóch najskuteczniejszych metod leczenia traumy.

Istotą EMDR jest stymulacja prawej i lewej części mózgu, przy jednoczesnym koncentrowaniu się na obrazie traumy i związanym z nim negatywnym przekonaniu oraz emocjach i odczuciach z ciała, które się wtedy pojawiają.

Przetwarzanie wspomnienia urazowego  EMDR, często skutkuje odwrażliwieniem i zmianą poznawczą. Dzięki temu Pacjent jest w stanie uzyskać dystans do wydarzenia, zmodyfikować przekonania na swój temat i uwolnić się od zakłócających odczuć fizycznych.

Po sesjach EMDR klienci dalej pamiętają zdarzenie lub doświadczenie, ale odbierają je jako część ich przeszłości.

Efekty terapii EMDR:

  • ponowne przeżycie traumy w bezpiecznych warunkach

  • desensytyzacja wspomnień

  • zmiana perspektywy

  • nowa narracja

  • przyswojenie i integracja doświadczenia

 

Sesja terapeutyczna trwa 60-90 min.

unnamed3.jpeg
bottom of page